Dàn đặc biệt chơi ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt chơi  ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn chơi từ 50 - đến 60 số đánh cố định hàng ngày, trung bình với số vốn 10tr cho phép trượt 1 tháng 9 ngày, không trượt quá 3 ngày liền tiếp. trung bình thu lãi 4-5tr 1 tháng.

 

Dàn dặc biệt ngày 22/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 22/03/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 0,1,2,7

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81

18,91,19,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 19/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 17/03/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr:   nay không có dàn kết , ae chơi vui hoặc theo dõi dàn chạm 0,4,5,9 xem sao nhé. ( Ăn 49)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 18/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 17/03/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr:   chạm 0,5,7,8

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,88,98,89

( Ăn 38)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 17/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 17/03/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr:   chạm 2,3,7,8

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,48,84,58,85,68,86,88,98,89

( Ăn 36)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 16/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 16/03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:   nay ko có dàn đẹp

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 15/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 15 /03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,2,3,8 bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,32,23,42,24,52,25,62,26,72

,27,82,28,92,29,03,30,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,48,84,58,85,68,86,78,87,98,89

( Ăn 16)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 14/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 14 /03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,5,6,8 bỏ kép

 01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,65,56,75,57,85,58

95,59,06,60,26,62,36,63,46,64,76,67,86,68,96,69,08,80,28,82,38,83,48,84,78,87,98,89

( Ăn 54)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 13/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 13 /03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,5,6,8 bỏ kép

 01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,65,56,75,57,85,58

95,59,06,60,26,62,36,63,46,64,76,67,86,68,96,69,08,80,28,82,38,83,48,84,78,87,98,89

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 12/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 12 /03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  Nay không có dàn đẹp

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 11/03/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 11/03/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 1,4,5,7 bỏ kép 

05,50,25,52,35,53,56,65,58,85,59,95, 21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,24,42,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,27,72,37,73,57,75,67,76,87,78,97,79

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo