Lotto dàn nuôi

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10-15 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số 2 điểm đi lên, cách chơi này an toàn hiệu quả dành cho bạn nào vốn nhỏ.

 

lô dàn nuôi từ 08/03/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 08/03/18:  69,96, 33,88,45,54,44,99,24,42,03,30,37,73 ( Ăn 37, 24)

Ngày 09/03/18:  69,96, 33,88,45,54,44,99,03,30 x 4đ ( Ăn 44,54)

Ngày 10/03/18:  69,96, 33,88, 03,30 x 10đ ( Ăn 69,30,30)

 Ngày 11/03/18: 33,88 x 15đ ( Ăn 88)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 01/03/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 01/03/18:  09,90,49,94,07,70,67,76,34,43 x 2đ ( Ăn 09, 94,43)

Ngày 02/03/18:  07,70,67,76 x 4đ  39,93 33,88, 01,10,22,77,89,98 x 2đ ( Ăn 76, 88,89,39)

Ngày 03/03/18:  07,70, x 8đ  01,10,22,77 x 4đ ( Ăn 22,22)

Ngày 04/03/18:  07,70, x 15đ  01,10 x 8đ

Ngày 05/03/18:  07,70, x 25đ  01,10 x 15đ ( Ăn 70,01)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 27/02/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 27/02/18:  68,86, 25,52,11,66,16,61,33,88,56,65 x 2đ ( ăn 68,11,66,33,25,52,52)

Ngày 27/02/18:  56,65 x 5đ ( Ăn 56)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 21/02/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 21/02/18: 35,53,09,90,89,98,58,85 x 2đ ( Ăn 85)

Ngày 22/02/18: 35,53,09,90,89,98 x 4đ ( Ăn 09,90)

Ngày 23/02/18: 35,53,89,98 x 12đ ( Ăn 98 )

Ngày 23/02/18: 35,53x 20đ ( Ăn 35)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 30/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 30/01/18:  16,61,36,63,01,10,46,64,00,55,26,62,07,70 x 2đ ( Ăn 46,62,70)

Ngày 31/01/18:  16,61,36,63,01,10,00,55, x 5đ ( Ăn 10)

Ngày 01/02/18:  16,61,36,63,00,55, x 12đ  ( ăn 55,36)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 28/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 28/01/18:  37,73,45,54,34,43,07,70,25,52,04,40 x 2đ ( Ăn 34,43,45,25)

Ngày 29/01/18:  37,73,07,70,04,40 x 5đ ( Ăn 37,70,04)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

 

lô dàn nuôi từ 21/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 21/01/18:  22,77,57,75,33,88,79,97,02,20,11,66,45,54 x 2đ ( Ăn 22,02,11,54,54)

Ngày 22/01/18:  57,75,33,88,79,97 x 5đ . 00,55,06,60 38,83,14,41,89,98 x 2 đ (  Ăn 60,14,14,14)

Ngày 24/01/18: ,79,97 x 12đ . 38,83 x 5đ 

Ngày 25/01/18: ,79,97 x 25đ . 38,83 x 12đ  (ăn 79)

Ngày 26/01/18: 38,83 x 25 đ 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

 

lô dàn nuôi từ 18/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 18/01/18: 27,72,19,91,04,40,45,54,37,73,28,82 x 2đ ( Ăn 91,91,91,04,04,37)

Ngày 19/01/18: 27,72,45,54,28,82 x 5đ . 08,80, 44,99,33,88 x 2đ ( Ăn 72, 08,44,99,33)

Ngày 20/01/18: 28,82,45,54 x 10đ ( Ăn 28,28)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

 

lô dàn nuôi từ 15/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 15/01/18: 46,64, 57,75,06,60,35,53,38,83 ,45,54 x 2đ ( Ăn 46,75,53,45)

Ngày 16/01/18: 06,60,38,83 x 5đ ( ăn 06,60,38,38)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

 

lô dàn nuôi từ 07/01/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 07/01/18: 68,86,34,43,59,95,56,65,03,30,27,72 x 2đ ( Ăn 68)

Ngày 08/01/18: 34,43,59,95,56,65,03,30,27,72 x 5 đ

Ngày 09/01/18: 34,43,59,95,56,65,03,30,27,72 x 12 đ ( Ăn 59,95,30,27)

Ngày 10/01/18: 34,43,56,65 x 20đ ( Ăn 56)

Ngày 11/01/18: 34,43 x 30đ

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo