Lotto dàn nuôi

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10-15 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số 2 điểm đi lên, cách chơi này an toàn hiệu quả dành cho bạn nào vốn nhỏ.

 

lô dàn nuôi từ 29/07/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 29/07/18: 01,10,67,76,60,69 x 2đ ( Ăn 10)

Ngày 30/07/18:67,76,60,69 x 5đ

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 17/07/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 17/07/18: 67,76,19,91,22,77,89,98,56,65 x 2đ ( Ăn 19 )

Ngày 18/07/18: 67,76,,22,77,89,98,56,65 x 5đ ( Ăn 76 22,77,56,65,65)

Ngày 19/07/18: 89,98, x 12đ ( Ăn 89)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 21/07/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 21/07/18: 08,80,12,21,01,10,25,52 x 2đ ( Ăn 12)

Ngày 22/07/18: 08,80,01,10,25,52 x 5đ

Ngày 23/07/18: 08,80,01,10,25,52 x 12đ  ( Ăn 10,25)

Ngày 23/07/18: 08,80 x 15đ ( Ăn 08)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 09/07/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 09/07/18: 23,32, 09,90,29,92,11,66,22,77,39,93 x 2đ ( Ăn 23,29,39,39,93)

Ngày 10/07/18: 09,90,11,66,22,77,x 5đ ( Ăn 66,22)

Ngày 11/07/18: 09,90,x 10 đ ( Ăn 90)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 28/06/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 28/06/18: 59,95,03,30,67,76,11,66,35,53 x 2đ ( Ăn 03,30,30,30,11,53)

Ngày 29/06/18: 59,95,67,76 x 5đ

Ngày 30/06/18: 59,95,67,76 x 12đ ( Ăn 76, 95)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 02/05/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 02/05/18: 78,87,16,61,03,30,36,63,44,99 x 2đ ( Ăn 87,16)

Ngày 03/05/18: 03,30,36,63,44,99 x 5đ ( Ăn 30)

Ngày 04/05/18: 36,63,44,99 x 12đ

 

 

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 03/04/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 03/04/18: 26,62,57,75,09,90,02,20,27,72 x2đ ( Ăn 62)

Ngày 04/04/18: 57,75,09,90,02,20,27,72 x4đ  ( Ăn 09,27)

Ngày 05/04/18: 57,75,02,20 x 10đ 

Ngày 06/04/18: 57,75,02,20 x 25đ 

Ngày 07/04/18: 57,75,02,20 x 60đ ( Ăn 75)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

lô dàn nuôi từ 29/03/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 29/03/18: 25,52,37,73,48,84,16,61,59,95,69,96 x 2đ ( Ăn 69)

Ngày 30/03/18: 25,52,37,73,48,84,16,61,59,95 x 4đ ( Ăn 16,59)

 

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 22/03/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 22/03/18: 14,41,08,80,89,98,02,20,25,52,16,61 x 2đ ( Ăn 41,80,98,20,25,16)

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

lô dàn nuôi từ 14/03/18

 

Áp dụng với vốn 10tr:

Ngày 14/03/18:  01,10,11,66,12,21,19,91,35,53,58,85 x 2đ ( Ăn 11,91,35)

Ngày 15/03/18:  01,10,11,12,21,58,85 x 5đ ( Ăn 11, 12)

Ngày 16/03/18:  01,10,58,85 x 9đ  ( Ăn 85)

Ngày 17/03/18:  01,10 x 12đ  

Ngày 18/03/18:  01,10 x 25đ

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo