Dàn dặc biệt ngày 01/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 01/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,1,3,5

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

( Ăn 51)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo